Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Privacy beleid MieVita

Zoals u van ons mag verwachten, hechten wij belang aan uw privacy. Daarom nemen wij maatregelen om uw privacy te beschermen. Ons privacy beleid omschrijft het type informatie dat wij verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken, beschermen en openbaar kunnen maken. Daarnaast kunt u hieronder meer informatie vinden over de keuzes die u hebt met betrekking tot de bescherming van uw privacy.

MIEVITA hanteert hiervoor enkele basisprincipes:

  • wij vragen u niet om persoonlijke informatie, tenzij wij deze daadwerkelijk nodig hebben;
  • wij delen uw persoonlijke informatie niet met anderen, tenzij dit gebeurt met uw toestemming, of vanwege naleving van de wet, of in het kader van de ontwikkeling en levering van onze producten of vanwege bescherming van onze of uw rechten;
  • wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en om u een optimale internetervaring te kunnen bieden; sommige van onze partners kunnen eveneens gebruik maken van cookies via onze website.

Lees ons privacy beleid aandachtig door en neem contact met ons op indien u iets niet begrijpt.

Het type informatie dat wij verzamelen:

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Net als de meeste andere website-exploitanten verzamelt MIEVITA niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het type browser, taalvoorkeuren, doorverwijspagina, datum en tijdstip van elke bezoekersaanvraag en overige informatie die de bezoeker wil verzenden. Wij verzamelen deze informatie omdat we graag beter inzicht krijgen in hoe iedereen onze website gebruikt en omdat we onze website graag willen optimaliseren.

Mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie

MIEVITA verzamelt daarnaast mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie, zoals IP-adressen voor aangemelde gebruikers en voor gebruikers die reageren op onze website. MIEVITA maakt alleen IP-adressen openbaar van aangemelde gebruikers en bezoekers onder dezelfde omstandigheden als waaronder persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt en openbaargemaakt, zoals hieronder omschreven, behalve dat de IP-adressen van bezoekers zichtbaar zijn en openbaar worden gemaakt aan de beheerders van de website.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Sommige bezoekers/klanten van MIEVITA kiezen ervoor om met ons te communiceren op manieren waarvoor wij persoonlijk identificeerbare informatie moeten verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie die wij verzamelen, hangt af van de aard van deze communicatie:

Marketing, nieuwsbrieven: 

Zo kunnen we bezoekers, klanten of belangstellenden verzoeken, die zich aanmelden voor onze abonneelijst, om een e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door (externe dienstverleners).

Nakoming van contracten:

Opdrachtgevers zal worden gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, waaronder – indien noodzakelijk – de persoonlijke en financiële gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken en gegevens die MIEVITA in staat stelt om nakoming van de contracten te realiseren.

Derden (‘Consultants’):

MIEVITA richt zich op het realiseren van oplossingen waarbij ook gebruik gemaakt wordt van derden (‘Consultants’) voor interim-werkzaamheden. Om te komen tot een effectieve oplossing dienen derden persoonlijke identificeerbare informatie te geven. Indien u als derde dergelijke informatie verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze informatie gedeeld kan worden met (potentiële) opdrachtgevers.

Overige voorbeelden van ons gebruik van de gegevens zijn onder meer: afhandeling van vragen en klachten door of over u met betrekking tot de website, beveiliging van de website en het tegengaan van misbruik en nagaan of wordt voldaan aan de algemene voorwaarden, dit privacy beleid, de disclaimer of overige geldende bepalingen.

In alle gevallen verzamelt MIEVITA dergelijke informatie uitsluitend voor zover noodzakelijk, van toepassing of werkelijk nuttig voor het doel van de communicatie tussen de bezoeker en MIEVITA. Bezoekers kunnen altijd weigeren persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met dien verstande dat deelname aan bepaalde website gerelateerde activiteiten hierdoor kan worden belemmerd.

Zo beschermen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie

Wij willen graag dat u het gebruik van onze website als betrouwbaar ervaart en dat u het gevoel heeft dat wij er alles aan doen om de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. Geen enkele website kan een volledige beveiliging garanderen. Toch hanteren wij afdoende technische en beveiligingsprocedures ter bescherming van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt tegen onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo maken wij uw informatie openbaar

MIEVITA maakt (mogelijk) persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend openbaar aan door ons ingehuurde derden (Consultants), opdrachtgevers en partners. Het kan nodig zijn dat deze personen hiervan op de hoogte zijn om deze gegevens namens MIEVITA te kunnen verwerken en zij hebben ermee ingestemd om deze gegevens niet aan anderen openbaar te maken en dezelfde beveiligingsmaatregelen te nemen als MIEVITA. Sommige van deze medewerkers, ingehuurde derden, opdrachtgevers, partners kunnen buiten Nederland gevestigd zijn, indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt buiten Nederland zullen wij ons houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. MIEVITA verhuurt of verkoopt (mogelijk) persoonlijk identificeerbare gegevens nooit aan anderen. De enige reden waarom MIEVITA  deze informatie – anders dan hierboven vermeld – openbaar maakt, is indien dit wettelijk of van overheidswege is vereist.

Als MIEVITA betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen u informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacy beleid gaan vallen.

Cookies

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid en stemt u in met ons gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat een identifier bevat (een serie letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verstuurd en door de browser wordt opgeslagen. Telkens als de browser bij de server een pagina opvraagt, wordt de identifier weer teruggestuurd naar de server. Hierdoor kan de browser door de server worden herkend en gevolgd.

Wij maken op onze website gebruik van zowel ‘sessie-cookies’ als ‘permanente cookies’. Sessie-cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd of totdat ze een vastgestelde vervaldatum hebben bereikt.

Wij gebruiken de sessie-cookies voornamelijk om u te volgen terwijl u de website bezoekt, om te zien welke artikelen zich in uw winkelmandje bevinden, om misbruik tegen te gaan en om de veiligheid van de website te verhogen. Wij gebruiken de permanente cookies voornamelijk om onze website u te laten herkennen bij uw bezoek en uw voorkeuren met betrekking tot uw gebruik van onze website te volgen.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over websitegebruik met behulp van cookies, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt voor het maken van rapportages over het gebruik van de website. Omdat Google deze informatie opslaat, dient u ook het privacybeleid van Google te lezen.

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet door Google Analytics te worden gevolgd. Download en installeer daarvoor hier de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on voor de browser die u op dit moment gebruikt: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ook onze adverteerders, betalingsdienstverleners en partnerwebsites maken gebruik van cookies.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies aanpassen via uw browserinstellingen. Bij de meeste browsers kunt u alle cookies weigeren, bij sommige browsers kunt u alleen cookies van derden weigeren. Het blokkeren van alle cookies heeft echter een negatieve invloed op de gebruiksvriendelijkheid van veel websites, waaronder deze.

Bewaartermijnen

MIEVITA bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Uw wettelijke rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en backup systemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk zijn of onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten/bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten/bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze websites en andere diensten.

Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail naar [email protected]  Indien er sprake is van een onjuist verzoek of onredelijk vaak verzoek kunnen wij kosten in rekening brengen om te voldoen aan het verzoek.

Bij de uitvoering van uw rechten kunnen wij ten alle tijde u verzoeken te legitimeren, voordat wij overgaan tot de uitvoering van uw verzoek.

Wijzigingen in het privacy beleid

Ondanks de verwachte beperkte omvang van de wijzigingen kan MIEVITA het privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. MIEVITA adviseert bezoekers om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacy beleid.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst.